EMMA STRÖDE
OFFENTLIG KONST
SKULPTUR
ANNAT
KONTAKT

Pågående arbete:
Att se sig själv i andra
skulpturgrupp till Chalmers, Göteborg invigning kl.12.00 den 25 november 2021